Integritetspolicy

1 Introduktion

Här följer information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter genom din användning av vår webbplats Lyxvxo.shop , inklusive information du kan ge via vår webbplats när du köper en produkt eller tjänst, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller deltar i en prisspel eller tävling.
Genom att ge oss dina uppgifter garanterar du oss att du är över 13 år.
Lyx Vxo, Cornelia Munge och Olivera Bobuiescu är de som är ansvariga för för dina personuppgifter (hänvisas till som “vi”, “oss” eller “våra” i denna personskyddskod).

Kontaktuppgifter:

Våra fullständiga detaljer är:
Fullständigt namn på juridisk person:
Cornelia Munge, Olivera Bobuiescu
Lyx Vxo AB
Sandgärdsgatan 13a
352 30 Växjö
Org.nr: 559033-7746

Om du inte är nöjd med någon aspekt av hur vi samlar in och använder dina uppgifter har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten; Datainspektionen. Vi skulle vara tacksamma om du skulle kontakta oss först om du har ett klagomål så att vi kan försöka lösa det för dig.

Det är mycket viktigt att informationen vi håller om dig är korrekt och aktuell. Vänligen meddela oss om när som helst din personliga information ändras genom att maila oss på info@lyxvxo.se

2 Vilka personuppgifter inhämtas?

Personuppgifter betyder all information som kan identifiera en individ. Det innehåller inte anonymiserade data.

Vi kan behandla vissa typer av personuppgifter om dig enligt följande:

 • Identitetsdata kan innehålla ditt förnamn, flicknamn, efternamn, användarnamn, civilstånd, titel, födelsedatum och kön.
 • Kontaktuppgifter kan innehålla din faktureringsadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Finansiella data kan innehålla ditt bankkonto och betalkortuppgifter.
 • Transaktionsdata kan innehålla detaljer om betalningar mellan oss och andra detaljer om inköp som görs av dig.
 • Tekniska data kan innehålla dina inloggningsdata, internetprotokolladresser, webbläsartyp och -version, plug-intyper för webbläsare och versioner, tidszon och inställning, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt den här webbplatsen.
 • Profildata kan innehålla ditt användarnamn och lösenord, inköp eller order, dina intressen, preferenser, feedback och enkäter.
 • Användningsdata kan innehålla information om hur du använder vår webbplats, produkter och tjänster.
 • Marknadsföring och kommunikationsdata kan innehålla dina preferenser när du mottar marknadsföringskommunikation från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser.

Vi kan också behandla aggregerade data från dina personuppgifter, men dessa uppgifter avslöjar inte din identitet och som sådan är det inte personuppgifter som i sig. Ett exempel på detta är var vi granskar användningsdata för att reda ut procentandelen av webbplatsanvändare med hjälp av en specifik funktion på vår webbplats. Om vi länkar aggregated Data med dina personuppgifter så att du kan identifieras från den behandlas den som personlig information.

Känslig data
Vi samlar inte några känsliga data om dig. Känslig data avser data som innehåller detaljer om din ras eller etnicitet, religiösa eller filosofiska övertygelser, sexliv, sexuell läggning, politiska åsikter, fackligt medlemskap, information om din hälsa och genetiska och biometriska data. Vi samlar inte in information om kriminella domar och brott.

3 Hur samlar vi in dina personuppgifter

Vi samlar in data om dig via en mängd olika metoder:
Direkta interaktioner:
Genom att fylla i formulär på vår webbplats (eller på annat sätt) eller genom att kommunicera med oss via post, telefon, email eller på annat sätt, inklusive när du:
Beställer våra produkter eller tjänster;
skapar ett konto på vår webbplats
prenumererar på vår tjänst eller publikationer;
Deltar i någon av våra tävlingar
Automatiserad teknik eller interaktioner:
När du använder vår webbplats kan vi automatiskt samla in tekniska data om din utrustning och användningsmönster. Vi samlar in dessa data med hjälp av cookies, serverns loggar och liknande teknik. Vi kan också få teknisk information om dig om du besöker andra webbplatser som använder våra cookies. Se vår cookie policy  för mer information.
Tredje part eller offentligt tillgängliga källor:
Vi får ta emot personuppgifter om dig från olika tredje parter och offentliga källor enligt nedan
Tekniska data från följande parter:
 • MailChimp
 • ItsPerfect.se
 • Analytikerleverantörer som Google baserade utanför EU
 • Reklamnätverk [som Facebook baserad inom eller utanför EU] och
 • Kontakt, Finansiell och Transaktionsdata från leverantörer av tekniska, betalnings- och leveranstjänster [som PayPal baserade inom eller utanför EU, Swish och banktransaktioner].

4 HUR VI ANVÄNDER DIN PERSONLIGA DATA

Vi använder endast dina personuppgifter när det är lagligt tillåtet. De vanligaste användningarna av dina personuppgifter är:

Där vi behöver utföra kontraktet mellan oss.
När det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller tredje parts), och dina intressen och grundläggande rättigheter inte åsidosätter dessa intressen.
Där vi måste följa en laglig eller lagstadgad skyldighet.
I allmänhet åberopar vi inte samtycke som en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter, annat än i samband med att du skickar marknadsföringskommunikation till dig via e-post eller textmeddelande. Du har rätt att återkalla samtycke till marknadsföring när som helst genom att maila oss på info@lyxvxo.se

Syftet med att behandla dina personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av hur vi avser att använda dina personuppgifter och de rättsliga grunderna för vilka vi ska bearbeta sådan information. Vi har också förklarat vad våra legitima intressen är där det är relevanta.

Vi kan behandla dina personuppgifter för mer än en laglig grund, beroende på vilket specifikt syfte vi använder din data för. Vänligen maila oss på info@lyxvxo.se  om du behöver detaljer om den specifika rättsliga grunden som vi är beroende av för att behandla dina personuppgifter. där mer än en grund har beskrivits i tabellen nedan.

Syfte/Aktivitet

 

Typ av data

 

Laglig grund för bearbetning
För att registrera dig som ny kund (a) Identitet

(b) Kontakt

Fullgöra ett avtal med dig
Att bearbeta och leverera din beställning inklusive:

(a) Hantera betalningar och avgifter

(b) Samla in och återhämta pengar till oss

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Finansell

(d) Transaktion

(e) Marknadsföring och kommunikation

(a) Fullgöra ett avtal med dig

(b) Nödvändigt för våra legitima intressen att återkräva oss skyldiga skulder

För att hantera vårt förhållande med dig som kommer att inkludera:

(a) Meddela dig om ändringar i våra villkor eller sekretesspolicy

(b) Be dig att lämna en recension eller ta en undersökning

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Marknadsföring och kommunikation

(a) Fullgöra ett avtal med dig

(b) Nödvändigt för att följa en lagstadgad skyldighet

(c) Nödvändigt för våra legitima intressen att hålla våra register uppdaterade och studera hur kunder använder våra produkter / tjänster

För att du ska kunna delta i en tävling eller slutföra en undersökning (a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Användande

(e) Marknadsföring och kommunikation

(a) Fullgöra ett avtal med dig

(b) Nödvändigt för våra legitima intressen att studera hur kunder använder våra produkter / tjänster, att utveckla dem och växa vår verksamhet

Att administrera och skydda vår verksamhet och vår webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och ta hand om data) (a) Identitet

(b) Kontakt

(c) teknisk

(a) Nödvändigt för våra legitima intressen för att driva vår verksamhet, tillhandahållande av administration och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägerier och i samband med en företagsreorganisation eller omstrukturering av företaget

(b) Nödvändigt att följa en lagstadgad skyldighet

Att leverera relevant innehåll och annonser till dig och mäta och förstå effektiviteten i vår annonsering (a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Användande

(e Marknadsföring och kommunikation

(f) Teknisk

Nödvändigt för våra legitima intressen att studera hur kunderna använder våra produkter / tjänster, utvecklar dem, för att få vår verksamhet att växa och informera om vår marknadsstrategi
Att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats, produkter / tjänster, marknadsföring, kundrelationer och erfarenheter (a) Teknisk

(b) Användande

Nödvändigt för våra legitima intressen att definiera typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla vår hemsida uppdaterad och relevant, att utveckla vår verksamhet och att informera vår marknadsstrategi
Att ge dig förslag och rekommendationer om varor eller tjänster som kan vara av intresse för dig (a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Teknisk

(d) Användande

(e) Profil

Nödvändigt för våra legitima intressen att utveckla våra produkter / tjänster och öka vår verksamhet

Marknadskommunikation

Du kommer att få marknadsföringskommunikation från oss om du har:

 • begärt information från oss eller köpt varor eller tjänster från oss eller
 • om du gav oss dina uppgifter när du gick in i en tävling eller registrerade för en kampanj eller gratis produkter och
  i dessa fall har du inte valt att ta inte ta emot den marknadsföringen.
 • Vi har fått ditt uttryckliga opt-in-samtycke innan vi delade dina personuppgifter med någon tredje part för marknadsföring.

Du kan fråga oss eller tredje part om att sluta skicka dig marknadsföringsinformation/meddelande/email när som helst [genom att logga in på webbplatsen och kontrollera eller avmarkera relevanta rutor för att justera dina marknadsföringsinställningar] ELLER [genom att följa bortkopplingslänkarna på alla marknadsföringsmeddelanden/email som skickas till dig eller] ELLER genom att maila oss på info@lyxvxo.se  när som helst

Om du avstår från att ta emot vår marknadsföringskommunikation gäller det inte personuppgifter som lämnats till oss på grund av produkt- / serviceköp, garantiregistrering, produkt- / tjänsteerfarenhet eller andra transaktioner.

Ändringar
Vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål som vi samlade in för, om vi inte med rimlighet anser att vi behöver använda det av en annan anledning och att anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet. Om du vill veta mer om hur bearbetningen för det nya syftet är kompatibel med det ursprungliga syftet, vänligen maila oss på info@lyxvxo.se

Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett syfte som inte är relaterat till det syfte för vilket vi samlade in uppgifterna, kommer vi att meddela dig och vi kommer att förklara den rättsliga grunden för bearbetningen.

Vi kan behandla dina personuppgifter utan din kunskap eller samtycke där detta krävs eller krävs enligt lag.

5 UPPGIFTER OM DIN PERSONLIGA DATA

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med parterna nedan för de ändamål som anges i tabellen i punkt 4 ovan:

 • Tjänsteleverantörer som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster.
 • Professionella rådgivare inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsgivare som tillhandahåller konsult-, bank-, juridik-, försäkrings- och bokföringstjänster.
 • Tullverket, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter med säte i Sverige
 • Tredje parter till vilka vi säljer, överför eller slår samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar.

Vi kräver alla tredje parter till vilka vi överför dina data att respektera säkerheten för dina personuppgifter och att behandla den i enlighet med lagen. Vi tillåter endast tredje parter att behandla dina personuppgifter att respektera säkerheten för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

6 DATA SÄKERHET

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter skulle gå förlorade, användas eller öppnas på obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett företag och behöver veta dessa uppgifter. De behandlar endast dina personuppgifter enligt våra instruktioner och de omfattas av en sekretessplikt.

Vi har infört förfaranden för att ta itu med eventuella misstänkta brott mot personuppgifter och meddelar dig och eventuell tillämplig reglerare om ett brott där vi är lagligen skyldiga att göra det.

7 BEVARA DATA/PERSONUPPGIFTER

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlade in för, bland annat för att uppfylla alla lagar, bokföring eller rapporteringskrav.

För att bestämma lämplig retentionstid för personuppgifter, tar vi hänsyn till personuppgifternas mängd, natur och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller avslöjande av dina personuppgifter, syftet med vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa syften på annat sätt och gällande lagkrav.

Enligt lag måste vi behålla grundläggande information om våra kunder (inklusive kontakt-, identitets-, finans- och transaktionsdata) i sex år efter att de upphört att vara kunder för skattemässiga ändamål.

Under vissa omständigheter kan du be oss att radera dina uppgifter: se nedan för mer information.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att det inte längre kan associeras med dig) för forskning eller statistiska ändamål, i så fall kan vi använda denna information på obestämd tid utan vidare meddelande till dig.

Vi kan inte radera dina uppgifter om:

du har ett pågående ärende med kundservice
du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
du har en obetald skuld hos oss, oberoende av betalningsmetod
du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte (se ovan)

8 DINA RÄTTIGHETER

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddslagar i förhållande till dina personuppgifter. Dessa inkluderar rätten att

 • Begära tillgång till dina personuppgifter.
 • Begära korrigering av dina personuppgifter.
 • Begära borttagning av dina personuppgifter.
 • Begär begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Begär överföring av dina personuppgifter.
 • Rätt att återkalla samtycke.
 • Inge eventuella klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten; Datainspektionen.Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan, vänligen maila oss på info@lyxvxo.se

Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran är klart ogrundad, repetitiv eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa din begäran under dessa omständigheter.

Vi kan behöva begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot den. Vi kan också kontakta dig för att fråga dig för ytterligare information i samband med din begäran om att påskynda vårt svar.

Vi försöker att svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta oss längre än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller du har gjort ett antal förfrågningar. I det här fallet kommer vi att meddela dig och hålla dig uppdaterad.

9 TREDJE PART LÄNKAR

Den här webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts hemsidor, plugin-program och program. Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan det vara möjligt för tredje part att samla in eller dela data om dig. Vi kontrollerar inte dessa tredje parts webbplatser och ansvarar inte för deras sekretessutlåtanden/inställningar. När du lämnar vår hemsida uppmanar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

10 COOKIES

Du kan ställa in din webbläsare för att vägra alla eller vissa cookies eller att den varnar dig när webbplatser ställer in eller öppnar cookies. Om du inaktiverar eller vägrar cookies bör du observera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt. För mer information om de cookies vi använder, se https://lyxvxo.shop/cookies/

uppdaterad 2018-05-24